Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında “Bilgilendirme”’nin amacı, VENDYGO DİJİTAL PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. (VENDYGO)/(Şirketimiz) tarafından yönetilmekte olan https://www.vendygo.com/ adresinde yer alan internet sitesinin, (Portal / Platform) kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı “Kişisel Veriler”’in Korunması Hakkında Kanun’un (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir.

VENDYGO, tarafından işlenen “Kişisel Veriler”’iniz; kimliğinizi ve kullanıcı profilinizi ve tüzel kişiliğinizi belirli ya da belirlemeye yarayan her türlü bilgiler ve verilerdir. Çeşitli kategorilerdeki ürün ve hizmetleri sunanlar ile potansiyel alıcılar, VENDYGO’nun sunduğu güvenli ortam üzerinden buluşarak alışverişlerini yapmaktadırlar. Bu faaliyet içerisinde işbu Bilgilendirme metninde belirtildiği şekilde kişisel veriler VENDYGO fonksiyonlarının kullanılabilmesinin gereği olarak işlenmektedir.

VENDYGO, işbu Bilgilendirme hükümlerini dilediği zaman Portal üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. VENDYGO’nun yaptığı güncelleme ve değişiklikler Portal’da yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

Kişisel Veriler’in Depolanması

Kişisel verileriniz, VENDYGO’ nun merkezinde ya da bağlı kuruluşlarının ve alt kuruluşlarının ya da işbirliği içinde bulunduğu hizmet servis sağlayıcılarının depolama merkezlerinde depolanabilir. İşbu Bilgilendirme kapsamında toplanan kişisel verileriniz burada yer alan hükümlere ve verilerin depolandığı ve işlendiği ülkede yürürlükte olan mevzuat kapsamında ve öngörülen güvenlik önlemleri dâhilinde işlenecektir.

 

VENDYGO HANGİ VERİLERİNİZİ SAKLAR?

İşbu başlık altında, VENDYGO tarafından sunulan “Hizmetler” kapsamında işlenen ve “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu aşağıda gruplar halinde sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Bilgilendirme’de arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “Kişisel Veri” ve “Özel Nitelikli Kişisel Veri” ifadeleri aşağıda yer alan bilgileri içermektedir:

 1. Kimlik ve İletişim Bilgileriniz: Ad, Soyad, Cep Telefonu, Elektronik Posta, İş Telefonu, Sosyal Medya Hesap Adresleri, Ev-İş Adresleri, Elektronik konum bilgileri.
 2.  Kurum Bilgileriniz: Şahıs ya da Tüzel Kişi olarak “Üye” olan mükellef bilgilerinizin tümü; Vergi Mükellefiyet bilgileri, Ticaret Odası Faaliyet Bilgileri, İmza Sirküleri/beyannameleri, Web adresi ve  Yektili/ Görevli kişi adına tüm bilgiler.
 3. Müşteri ( “Üye”) İşlem Bilgileri: Sipariş ve bilgileri, fatura bilgileri, teslimat işlem bilgileri, alışverişlerinizle ilgili gerçekleşen işlem geçmişi bilgisi, talep ve şikayet bilgileri.
 4.  İşlem Güvenliği Bilgileriniz: IP adresi bilgileri, çerez bilgileri.
 5. Hukuki İşlem Bilgileriniz: Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla yazışmalardaki bilgiler, dava ve icra dosyalarındaki bilgiler, yasal bilgi talebi bilgileriniz, çağrı merkeziyle görüşmeniz halinde ses kaydı veriniz.
 6.  Kullanım Verileri ve Sık Kullanılanlar: Çeşitli yazılım ve teknolojik araçlar vasıtasıyla cihazlarınızdan toplanan veriler VENDYGO’yu veya Çağrı Merkezlerini arama nedenleriniz, ses kayıtları, ekspertiz, ürünün kullanıldığı tarih ve saat verileri, yurtiçi veya yurtdışı firmaların anket, banner yönlendirme gibi modülleri üzerinden kullanıcıların ilgili ürüne yönlenebilmeleri ve ürün tedarikçisi firmaların kullanıcı ile iletişime geçmesi için ilgili anket veya bannerda belirtilen veriler, hizmetlerin geliştirilmesi ve tarafınıza göre özelleştirilmesi adına kullanım alışkanlıkları (önceliklendirme seçenekleri, tercih edilen geri dönüş metodu ve tarihi, cevap verilen kanallar, Portal’a son giriş tarihi, kullanılan “üyelik paket” ilan türü, gönderi türü, ziyaret edilen internet siteleri, görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı, servisleri kullanırken gerçekleştirilen kullanıcı hareketleri, girilen arama terimleri, ziyaret edilen ürün ve ilanların kategorileri,) hizmetlerin sorunsuz bir şekilde sağlanabilmesinin temini amacıyla hizmet kullanımı sırasında oluşan hatalar ve benzeri sorunlar.
 7.  Ödeme Verileri: Ajans ve müşteri fatura ve ödeme bilgileri (adı, soyadı, şirket ünvanı, fatura adresi, TC kimlik numarası, vergi kimlik numarası), üyeye gönderilen faturalar ve üyelerden alınan ödemelere ait dekont örnekleri, ödeme numarası, fatura numarası, fatura tutarı, fatura kesim tarihi gibi veriler.
 8.  İçerik Verileri: Markanın sahte olmadığına dair talep edilen belgeler (fatura, garanti belgesi vs), ilan bilgileri, yetki belgesi, üyelik bilgileri, bildirim açıklaması, çözüm açıklaması, memnuniyet, bildirim nedeni, müşteri notu, yenileme tarihi, ilan reddetme nedeni, geri bildirim, belge gönderim nedeni, Hizmet’in kullanımı sırasında belirtilen hata içeriği, ara bilgilendirme durumu, ara bilgilendirme, arama nedeni gibi benzer veriler.

 

VENDYGO’NUN KİŞİSEL VERİLERİNİZİ SAKLAMA SEBEBİ NEDİR?

 1. Kimlik ve İletişim Bilgileriniz, Kurum Bilgileriniz, Müşteri ( “Üye”) İşlem Bilgileri: Mobil uygulama ya da internet sitesinden elektronik ortamda otomatik olarak aşağıdaki amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir:

• Sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi,
• Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi ve denetimi,
• Şirketin iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,
• Lojistik faaliyetlerin yürütülmesi ve teslimat süreçlerinin takibinin yapılması,
• İnternet sitesi/ mobil uygulamalar üzerinden satın alım işlemlerinin gerçekleşmesi ve işlem yapanın kimlik bilgilerinin teyit edilmesi,
• Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,
• Stratejik analiz çalışmalarının yürütülmesi,
• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
• Mesafeli satış sözleşmesi, Türk Ticaret Kanunu ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri tahtında platformumuz üzerinden akdedilen sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili iletişime geçilmesi ve gerekli bilgilendirmelerin yapılması, üyelik sözleşmesinin kurulması,
• Ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikayet ve önerilerinin değerlendirilmesi,
• Mal ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
• Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
• VENDYGO platformuna ilişkin olarak operasyonların güvenliğinin sağlanması,
• Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması,
• Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

 1. İşlem Güvenliği Bilgileriniz: Mobil uygulama ya da internet sitesinden elektronik ortamda otomatik olarak aşağıdaki amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir:

• Sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi,
• Şirketin iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,
• İnternet sitesi / mobil uygulamalar üzerinden satın alım işlemlerinin gerçekleşmesi ve işlem yapanın kimlik bilgilerinin teyit edilmesi,
• Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,
• Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
• VENDYGO platformuna ilişkin olarak operasyonların güvenliğinin sağlanması,
• Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması,
• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

 1. Hukuki İşlem Bilgileriniz: Mobil uygulama, internet sitesinden elektronik ortamda otomatik olarak aşağıdaki amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir.

• Sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi,
• Şirketin iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,
• Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,

• Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri tahtında platformumuz üzerinden akdedilen sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili iletişime geçilmesi ve gerekli bilgilendirmelerin yapılması,

• Ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikayet ve önerilerinizin değerlendirilmesi,
• Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
• VENDYGO platformuna ilişkin olarak operasyonların güvenliğinin sağlanması,
• Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması,
• Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

 1. Kullanım Verileri ve Sık Kullanılanlar: Mobil uygulama, internet sitesinden elektronik ortamda otomatik olarak aşağıdaki amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir.

• Sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi,
• Şirketin iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,
• Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,

• Kullanıcı kayıt, sorun/hata bildirimi, kontrol, sorgulama, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi,

• Satış sonrası hizmetler ve satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi,

• İş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, çevrimiçi davranışsal reklamcılık ve pazarlama, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, iletişim, optimizasyon, denetim, risk yönetimi ve kontrol, promosyon, analiz, ilgi alanları belirleme, skorlama, profilleme, pazarlama, satış, reklam, şikayet yönetimi süreçlerini yürütmek, kayıt, sorun/hata bildirimi;

• Ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikayet ve önerilerinizin değerlendirilmesi,
• Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
• VENDYGO platformuna ilişkin olarak operasyonların güvenliğinin sağlanması,
• Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması,
• Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

 1. Ödeme Verileri: : Mobil uygulama, internet sitesinden elektronik ortamda otomatik olarak aşağıdaki amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir.

• Sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi,
• Şirketin iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,
• Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,

• Faturalandırma sürecini yönetmek, muhasebe, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, skorlama, profilleme, müşteri portföy yönetimi, satış sonrası hizmetler, iletişim, pazarlama, denetim, kontrol, ödeme hizmet sağlayıcıları ile yürütülen süreçler,

• Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
• VENDYGO platformuna ilişkin olarak operasyonların güvenliğinin sağlanması,
• Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması,
• Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

 1. İçerik Verileri:

• Sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi,
• Şirketin iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,
• Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,

• İş geliştirme, optimizasyon, müşteri portföy yönetimi, denetim, kontrol, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi,

• İlan operasyonlarının yürütülmesi, promosyon, şirket içi değerlendirme,

• Müşteri yönetimi, analiz, skorlama, profilleme, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi,

• Tahsilat, satış sonrası hizmetler, iletişim, hizmet kalitesi ölçülmesi ve geliştirilmesi,

• Mevzuata uyum gerekliliklerinin yerine getirilmesi, şikayet yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

• Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
• VENDYGO platformuna ilişkin olarak operasyonların güvenliğinin sağlanması,
• Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması,
• Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ NEDİR?

VENDYGO, daha etkin bir şekilde çalışmak ve size en iyi deneyimi sunmak için kişisel verilerinizi doğrudan sizden (veri sahibi), sizin adınıza hareket eden vekil ve/veya hareket etmeye yetkili kişiler tarafından toplamaktadır.

VENDYGO kişisel verilerinizi KVKK’nın 5, 8. ve 9. maddelerinde belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlemektedir.

• 6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması hukuki sebebine dayanarak; şirket platformunda yer alan operasyonların güvenliğinin sağlanması, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanmasına yönelik faaliyetler başta olmak üzere mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,,
• Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak; mesafeli satış sözleşmesi gibi Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri tahtında platformumuz üzerinden akdedilen sözleşmelerin kurulması faaliyetlerinin yürütülmesi, satın alım işlemlerinizin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, şirketin iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, teslimat süreçlerinin takibinin yapılması, ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikayet ve önerilerinizin değerlendirilmesi, finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi ve denetimi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
• Şirketimizin hukuki yükümlülüğünün yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak; Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik başta olmak üzere Şirketimizin tabii olduğu ikincil mevzuatta yer alan ve/veya yetkili merciiler tarafından yayınlanan karar, kılavuz ve rehberlerde belirtilen hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak; hukuk ve dava işlerinin yürütülmesi,
• Temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak; şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,
• Açık rızanızın bulunması hukuki sebebine dayanarak; yurtdışına kişisel veri aktarımı yapılması.

VENDYGO İŞLENEN VERİLERİ KİMLERE HANGİ SEBEPLE AKTARIYOR?

VENDYGO, Kullanıcıya ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri veya Kullanıcıların kendilerinin olumlu hareketleriyle Portal’a girdikleri kişisel bilgileri başta Üyelik Sözleşmesi gereklerini ve Hizmetler’i ifa etmek, Kullanıcı deneyimini geliştirmek (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), Kullanıcıların güvenliğini sağlamak, dolandırıcılığı tespit etmek ve önlemek, Hizmet’leri geliştirmek, Hizmet’ler için önem arz edebilecek nitelikteki sorgulama faaliyetlerini gerçekleştirmek, operasyonel değerlendirme araştırması yapmak, hataları gidermek, Kullanıcı kimliklerini doğrulamak, sistem performansını geliştirmek, çevrimiçi eğitim faaliyetlerinin sağlanması olmak üzere yukarıda işleme amaçları kısmında belirtilen amaçlardan herhangi birini gerçekleştirebilmek için dış kaynak hizmet sağlayıcılar, iş ortakları, tedarikçiler; Hizmetler’i ifa ederken aktarımın gerektirdiği ölçüde kurumsal üyeler, kargo şirketleri, hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri, şikayet yönetimi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri, ajanslar, danışmanlık şirketleri, basım sektöründe yer alan şirketler, sosyal medya mecraları, belgelendirme kuruluşları dahil üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişiler ile ve yasal zorunluluklar kapsamında yetkili kurum, kuruluş, merci, idari, yargı organları ve bağımsız denetim şirketleri ile paylaşmaktadır.

Ayrıca, Kullanıcının Ad ve İletişim Bilgileri, ödeme aşamasında onaylayacağı ödeme kuruluşu çerçeve sözleşmesi uyarınca ve 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme kuruluşlarıyla paylaşılacaktır. Cihazınıza yerleştirilen çerezler aracılığıyla elde edilen kişisel verileriniz üçüncü kişiler ile işbu Bilgilendirme’de belirtilen kapsam ve amaçlarla paylaşılabilecektir.

VENDYGO kişisel verileri yukarıda belirtilen kategoriler ve amaçlar dahilinde bu amaçlarla sınırlı ve orantılı olmak üzere yurt içinde üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir.

VENDYGO KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL SAKLIYOR

VENDYGO, kişisel verileri, aracı hizmet sunucu faaliyetinin sunulması, ticari faaliyetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi, hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, kullanıcılar arasındaki ilişkilerin yürütülmesi, uzman hizmetinin planlanması ve yerine getirilmesi, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla; Kanun’da yer alan veri işleme sebepleriyle elektronik ya da fiziki ortamlarda güvenli ve hassas bir şekilde saklar. Anılan sebeplerin ortadan kalkması ve yasal sürelerin geçmesi halinde resen veya ilgili kişinin talebi üzerine bu kişisel veriler niteliğine göre silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Bu kapsamda VENDYGO, veri işleme politikalarını güncel olarak aşağıdaki şekilde tutmaktadır;

• Web sitesi, mobil site ve mobil uygulama aracılığıyla VENDYGO’ya ilettiğiniz kişisel verileriniz SSL (Secure Sockets Layer) teknolojisi kullanılarak korunmaktadır.
• Kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin düzenli olarak risk analizleri yapılmakta ve risklerin azaltılması için aksiyonlar alınmaktadır.
• Kişisel verilere yetkisiz erişimleri engellemek için erişim ve yetki kontrolleri uygulanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Haklar’a göre “Kişisel veri sahipleri” olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle VENDYGO’ya iletmeniz durumunda VENDYGO talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, başvurunuza verilecek yanıtın mevzuat uyarınca bir maliyet gerektirmesi halinde VENDYGO tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

Bu Aydınlatma Metni'nin "Hak ve Talepleriniz İçin İletişim" bölümünde yer alan yöntemlerle Şirketimize başvurarak,

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
• KVKK'da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM

Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ'de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle aşağıdaki yöntemlerle iletebilirsiniz.

• Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden, kvkk@vendygo.com e-posta adresine;

• Güvenli Elektronik İmza veya Mobil İmza İle İmzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresinizden, kvkk@vendygo.com adresine;

• Şahsen yazılı başvuru veya noter yoluyla; Harbiye Mah. Bostan Sok. (Louis Vuitton Orjin) No:15 / 5 Şişli İSTANBUL adresine;

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'in 5. maddesi uyarınca, Türkçe olarak; Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın, bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın, talep konunuzun, varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

AYDINLATMA METNİ HAKKINDA

VENDYGO işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

Güncellenme Tarihi : 10/12/2021