Üyelik Sözleşmesi ve İlan Sözleşmesi

VENDYGO “ÜYELİK VE İLAN SÖZLEŞMESİ”

VENDYGO KİMDİR?

 1. TARAFLAR

İşbu Kurumsal Üyelik ve İlan Sözleşmesi ("Bundan böyle “Üyelik Sözleşmesi” olarak anılacaktır."), bir tarafta Harbiye Cad. Bostan Sok. No:15 / 5 Şişli / İstanbul adresinde bulunan VENDYGO DİJİTAL PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. (“ Bundan böyle  kısaca “VENDYGO” olarak anılacaktır.”) ile diğer tarafta www.vendygo.com Portal’ına üye olmak için Üyelik Sözleşmesi ile ayrılmaz parçası olan eklerine ve Portal’da yer alan şartlar ile kurallara dijital olarak veya kağıt üzerinde imza ile onaylayarak imza sayfasında kaşesi ve imzası bulunan üye (“ Bundan böyle “Üye” olarak anılacaktır.”) aşağıda belirtilen şartlar ve hükümler dâhilinde akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

 İşbu Üyelik Sözleşmesi’ne onay veren Üye’ler Üyelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz parçası olan eklerine ve Portal’da yer alan şartlar ile kurallara uymak zorundadır

VENDYGO ve Satıcı ayrı ayrı "Taraf", birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır.

İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin ekleri ve Platform’da sunulan VENDYGO hizmetlerinin kullanımına ilişkin tüm yazılı süreçler, açıklamalar, ek diğer tüm dokümanlar Sözleşme’nin ayrılmaz birer parçası olacaktır. Şöyle ki; Üye , VENDYGO tarafından yönetilmekte olan açık pazar modeli elektronik ticaret platformuna üye olmak ve bu platformda satış yapmak, VENDYGO da  Üyenin kendisine ödeyeceği komisyon ve/veya üyelik ücreti karşılığında sahibi olduğu elektronik ticaret platformu hizmetlerinden Üye’yi faydalandırmak istemektedir.

Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi ile VENDYGO’ yu  kendi ticari temsilcisi sıfatıyla yapmış olduğu satışlara yönelik Alıcılardan ürün bedeli tahsili konusunda yetkilendirmiş olduğunu ve bu ürün bedel ödemelerinin VENDYGO’ ya yapılması ile Alıcıların ödeme yükümlülüğünden kurtulmuş olacağını, ayrıca kendisine bir ödeme yapmakla yükümlü olmayacağını bildiğini, beyan, kabul ve taahhüt etmektedir.

Bu hususlar ve ticari ilişki çerçevesinde Taraflar işbu Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen şartlarda mutabık kalmışlardır.

 

KOLAYCA, VENDYGO NASIL ÇALIŞIYOR?

VENDYGO, vergi mükellefi olan, kişi ya da tüzel kişi bütün işletmelerin kolayca “Üye” olabileceği, dijital mağaza açarak ürünlerini satmak için ilan yayınlayabileceği, yayınlanan diğer ilanları kolayca satın alabileceği ya da teklif verebileceği, ayrıca hızlı temin için satın alma ilanı veren diğer üyelere teklif verebileceği kullanıcı dostu bir web “Portal”idir.

 

VENDYGO “ÜYELİK SÖZLEŞMESİ”’NDE NELER VAR?

 

 1. TANIMLAR

Platform / Portal: www.vendygo.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “VENDYGO”’nun hizmetlerini sunduğu internet sitesi ve/veya mobil uygulamalar.

Kullanıcı: Portal’a erişen her gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Üye: Portal’a üye olan ve "Portal" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, ticari faaliyet gösteren “Kullanıcı”’dır.

Kurumsal Üye: Portal’a üye olan ve "Portal" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, ticari faaliyet gösteren “Kullanıcı“ ve “Üye”’dir.

Alt Kullanıcı: Portal’a üye olan ve "Portal" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, ticari faaliyet gösteren “Kullanıcı“, “Dijital Mağaza” sahibi ve “Üye”’lerin “Üye Yönetim Paneli”nde tanımladıkları üçüncü kişilere( iş bu kişiler, istenildiğinde şirket yetkili kişisinden yetkilendirme belgesi ibraz edeceklerdir) paneli yönetme yetkisi vermesiyle  “Alt Kullanıcı” oluşturarak görevlendirdikleri kişilerdir.

Alıcı: Platform üzerinde Satıcı tarafından verilen ilanlarla satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi Üye’yi ifade eder.

Satıcı: Platform üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli mal ve/veya hizmetleri satışa arz eden tüzel/gerçek kişi Üye’yi ifade eder.

Hizmet / Hizmetler: Üyelerin ürün ve hizmetlerini kendi sanal mağazalarında yayımlayarak satışa çıkarmaları amacıyla VENDYGO tarafından Portal’da sunulan: ilan yayınlama, satışa aracılık, pazarlama ve benzeri sair tüm uygulamaları ifade eder.

Dijital Mağaza: Üyelerin Platform üzerinde ticari faaliyetlerini yürütebilmesi için, ilanlarını girebildiği, yönetebildiği, sergileyebildiği VENDYGO ürünüdür. Üyeliğini tamamlayan her kullanıcı VENDYGO platformunda bir mağazaya sahip olur. Satın aldığı Üyelik Paket miktarı kadar ilan yayınlama hakkına sahip olur.

Üye Yönetim Paneli: Üye’nin VENDYGO’da yer alan çeşitli uygulama ve hizmetlerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgileri girdiği, satış işlem detaylarını takip edebildiği, kendi mağazasını yönetmek adına alt kullanıcı oluşturabildiği sadece “Üye” tarafından belirlenen kullanıcı ad ve şifre ile erişilebilen Üye’ye özel sayfa.

Vendygo Güvenli Ödeme (VENDYPAY): VENDYGO Üyelerinin alışverişlerini hızlandırmak ve güvenli hale getirmek adına kategori bazlı bazı ürünlerde sunulan bir alış-satış destek Finans hizmetidir.

Kategori Bazlı Komisyon Oran Listesi: VENDYGO, “Üye Yönetim Paneli”nde, “Üyelik Sözleşmesi”nde ve veya “Üyelik Sözleşmesi”ne ek olarak, “Portal”in her hangi bildirim kanalıyla “Satıcı”lara /“Üye”lere bildirmek suretiyle, her kategoriden farklı ya da eşit oranda alışveriş komisyonu alır. Komisyon ve hizmet ücretlerinin belirlendiği liste, Kategori Bazlı Komisyon Oran Listesi’dir (EK-1)

Hizmet Komisyon Bedeli: VENDYGO Üyelerin “Vendygo Güvenli Ödeme (VENDYPAY)” sistemini kullanarak  kategori bazlı, komisyon oran listesinde yer alan oranlarda alışveriş yapan Üyeler tarafından her bir satış için VENDYGO’ ya ödenecek tutardır.

Hizmet Bedeli: VENDYGO Üyeleri için sağladığı reklam, ürün hakkı, pazarlama faaliyetleri, domain hizmetleri, lojistik hizmetleri, gümrük hizmetleri, ekspertiz hizmetleri gibi mağaza paket ödemeleri dışında  fazladan hizmet ve ürünler için hizmet bedeli tahsil eder. 

İçerik: “Portal”da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeleri ifade eder.

İşgünü: Pazar ve Resmi Tatiller hariç haftanın diğer günlerini ifade eder.

 

VENDYGO İLE NEDEN ÜYELİK SÖZLEŞMESİ YAPIYORSUNUZ?

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu sözleşmenin konusu VENDYGO tarafından sunulan Hizmetlerin, bu Hizmetler’den Üyeler tarafından yararlanılmasına ilişkin şartların ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

İşbu sözleşmenin kapsamı ise VENDYGO’da yer alan tüm Hizmet uygulama ve içeriğe ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi olup, VENDYGO tarafından sağlanan Hizmetleri kullanma, içeriklere, uygulamalara, tüm Üyelere yönelik her türlü beyan işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olarak kabul edilecektir. İşbu sözleşmenin “Üye” tarafından kabulü ile “Üye” VENDYGO’da yer alan ve yer alacak olan, VENDYGO tarafından yapılan hizmetlere, kullanıma, içeriklere, uygulamalara, üyelere ve kullanıcılara her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

VENDYGO İLE DAHA İLERİ GİTMEK İÇİN BİLİNMESİ GEREKENLER VAR MI?

 

 1. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

VENDYGO’YA KARŞI SORUMLULUKLARIM VAR MI?

 

  1. “Üye”nin Hak ve Yükümlülükleri

4.1.1 “Üye”, "Üye" sıfatını kazanabilmek için, öncelikle "VENDYGO’nun talep ettiği" ("Ek-2")’inde yer alan belgeleri işbu Sözleşme akdedildiği sırada tam ve eksiksiz olarak temin edecektir. Satıcı tarafından işbu belgeler eksiksiz olarak sunulmakla birlikte, VENDYGO’nun Üye başvurusunu sebep göstermeksizin reddetme ve/veya ek belge talep etme hakkı her zaman vardır. Üye, “Portal”da belirtilen kurallara, beyanlara, yürürlülükteki tüm mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, “Üyelik Sözleşmesi” hükümleri ile “Portal”daki tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir. “Üye”, faaliyet göstermiş olduğu alanlardaki mevzuata göre, “Yetki Belgesi”/”Sertifika” vb. belgeler almasının gerekli olduğu alanlarda, ilgili belgelere sahip olmadan ilan yayınlaması nedeniyle VENDYGO’nun zarara uğraması halinde; VENDYGO’nun, uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve manevi, doğrudan ve dolaylı her tür zararlar için “Üye”ye rücu hakkı saklıdır.

4.1.2 “Üye”, VENDYGO’nun yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; “Üye”lere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olduğunu, bu sebeple VENDYGO’dan herhangi bir talepte bulunmayacağını, her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bunun haricinde “Üye”nin “Portal” üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak herhangi bir kişi ya da kurumun haklarının ihlal edildiği iddiası ile “VENDYGO”ya bildirimde bulunulması halinde; “Üye”nin bildirdiği ad-soyad/ticari unvan, mağaza bilgileri ile “Dijital Mağaza Kullanıcısı” bilgileri, “Alt Kullanıcı” bilgileri, ilan bilgileri ve varsa istenen diğer bilgileri “VENDYGO” ilgili kişi ya da kuruma verebilir.

4.1.3 “Üye”, Platform’da satışa sunduğu tüm ürün ve/veya hizmetleri tam ve/veya gereği gibi (markası, cinsi, rengi, bedeni ve adedi belli olan), eksiksiz ve her türlü açık, örtülü gizli ayıptan ari olarak Alıcı’ya teslim şartlarına göre teslim etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. “Üye”, Alıcılar’la Portal’den yapılacak satışlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde Satıcı taraf olduğunu, VENDYGO’ nun işbu mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını, Alıcılar’a karşı yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Satıcı buna ek olarak, Portal’da sergilediği ve sattığı tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden bizzat sorumlu olacaktır. Bu madde hükmüne aykırılık durumunda ortaya çıkabilecek zararlardan Satıcı doğrudan sorumlu olacaktır. Satıcı, Portal’dan satışını yaptığı ürünlerin satış işlemi esnasında belirtildiği teslim süresinde Alıcı’ya ulaşmasını sağlayacak ve gecikmeden dolayı her türlü sorumluluk da kendisinde olacaktır. Satıcı, Alıcı istek ve taleplerine mümkün olan en kısa sürede dönüş yapmak zorundadır.

4.1.4 Satıcı, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu m. 230 ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu m. 8. uyarınca satılan veya sağlanan ürün ve hizmetle ilgili fatura veya perakende satış fişi düzenlemek zorundadır. Satıcı; Alıcı’ya gönderdiği mal ve/veya hizmeti fatura keserek teslim etmeyi, başta 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun olmak üzere sair mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmeyi, ayrıca Satıcı’nın işbu yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmemesiyle sebebiyle VENDYGO’ nun uğradığı zararlar ve masrafları (mahkeme masrafları, para cezaları, vergi, resim, harç dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü giderler) nakden ve defaten ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.5 “Üye", “Portal"da belirtilen kurallara, beyanlara, yürürlükteki tüm mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, “Üyelik Sözleşmesi” hükümleri ile “Portal”daki tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir. “Kurumsal Üye”, faaliyet göstermiş olduğu alanlardaki mevzuata göre, “Yetki Belgesi”/”Sertifika” vb. belgeler almasının gerekli olduğu alanlarda, ilgili belgelere sahip olmadan ilan yayınlaması nedeniyle VENDYGO’nun zarara uğraması halinde; VENDYGO’nun, uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve manevi, doğrudan ve dolaylı her tür zararlar için “Üye”ye rücu hakkı saklıdır.

Satıcı, Portal’da ve ilanlarda sergilediği mal ve hizmetlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmayacağını, hak ihlaline sebep olmayacağını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu mal ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için tüm hak, yetki ve sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Ayrıca Satıcı, EK-2 Yasaklı Ürünler Listesi’nin ("EK-2") içeriğini sürekli olarak takip etmek ve bu listede yer alan ürünlerin teşhirini ve satışını yapmamakla yükümlüdür.

4.1.6 "Üye", "Portal" dahilinde kendisi veya Dijital Mağaza Kullanıcısı/Kullanıcıları tarafından yayınlanan ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan fiyat/ilan/bilgi/içeriklerin gerçekliğinden, güvenliğinden, doğruluğundan ve hukuka uygunluğundan bizzat sorumlu olduğunu, tüketici aldatıcı nitelikte olmadığını, söz konusu bilgi ve içeriklerin "Portal"da yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin, yürürlükteki mevzuata aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir. Bu bilgi ve belgeleri başta entegratörler olmak üzere 3.Kişilerle doğru ve güncel şekilde paylaşmayı aksi halde VENDYGO’ nun bu hususlarda herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. VENDYGO, "Üye" tarafından VENDYGO’ ya iletilen veya "Portal" üzerinden “Üye” tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak herhangi bir zarardan da sorumlu tutulamaz. Üyelik aşamasında sunulan bilgilerin değişmesi halinde “Üye” yeni ve güncel bilgileri VENDYGO’ ya gecikmeksizin bildirmekle yükümlüdür. Bildirmemesi halinde VENDYGO’ nun uğrayacağı tüm doğrudan ve dolaylı tüm zarar için “Üye”ye rücu etme hakkı saklıdır.

4.1.7 Satıcı, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununa, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanuna, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanuna, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 6102 Türk Ticaret Kanunu ve bu kanunların ikincil düzenlemeleri başta olmak üzere yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, elektronik ticaret ortamında satışı yasak olan ya da şarta bağlanan ürünlere ilişkin düzenleme ve idari kararlara uygun davranacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı’nın Platform üzerinden satışa sunacağı ürünlerin gıda olması halinde 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu başta olmak üzere gıda mevzuatıyla ilgili tüm ikincil mevzuata ve gıda kodeksine uygun hareket edeceğini, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri 4 Bilgilendirme Yönetmeliği uyarınca gerek Platform üzerinden gerekse de ürünlerin teslimi sırasında ürünlerle ilgili bilgilendirme yükümlülüğünün tam ve eksiksiz olarak yapılmasından münhasıran sorumlu olduğunu, VENDYGO’ nun bu hususta herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, VENDYGO’ yu her türlü 3. Kişi talebinden ari tutacağını, işbu yükümlülüğe aykırı davranması halinde VENDYGO’ nun uğradığı her türlü zararı tazmin edeceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.8 Satıcı / Üye, Platform’dan satışa sunacağı ürünlerin üzerinde bulunan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (“SMK”) anlamında sınai mülkiyet unsurlarının, i) kendisine ait olduğunu; veya ii) bu ürünleri Alıcı’ya satma konusunda yetkili olduğunu; veya iii) hak sahibi veya onun rızası ile üçüncü kişiler tarafından piyasaya sunulmuş orijinal olduğunu; veya iv) yürürlükteki mevzuat uyarınca usulüne uygun şekilde paralel ithalat yolu ile piyasaya sunulmuş olduğunu ve SMK’nın 152. maddesi (veya ileride bu alanda düzenlenecek yeni kanun ve yönetmelik maddelerine uygun olarak) ve sair maddeleri uyarınca üzerlerindeki marka/tasarım hakkı tükenmiş ürünler olduğunu, ürünlerin ayrıca 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca eser niteliğini haiz olması halinde eser sahibinin bizzat kendisi olduğunu ve/veya ürünleri eser sahibinin rızası ile Platform’da satışa sunduğunu, 3. Kişilerin eserden doğan haklarına tecavüz etmediğini, VENDYGO’ nun ürünler üzerinde herhangi bir inceleme yükümlülüğünün bulunmadığını, VENDYGO’ ya ürünlerle ilgili herhangi bir 3. Kişi talebinin gelmesi halinde derhal bu durumu ortaya koyan tüm belgeleri ve fatura silsilesini (kendisinden başlayarak geriye doğru marka sahibi veya onun rızası ile ürünleri piyasaya sunmuş kişilerin faturasına kadar) eksiksiz derhal VENDYGO’ ya temin edeceğini aksi halde VENDYGO’ nun Satıcı’nın Platform’daki tüm satışlarını durdurma hakkının olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.9 Platform’dan satışa sunulan ürünler Satıcı’nın garantisi kapsamındadır. Satıcı, Alıcı’nın ayıplı ürün ile ilgili ürünün ayıpsız misli ile değiştirilmesi talebi de dâhil olmak üzere her türlü Alıcı taleplerini,6102 Türk Ticaret Kanunu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuata uygun olarak süresinde karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Şüpheye mahal bırakmamak bakımından belirtilmelidir ki, “Satıcı” “Alıcı”’nın ayıplı olduğu gerekçesiyle ürünü iade etmek istemesi halinde ürün iadesini kabul edip etmeyeceğini VENDYGO’ ya 48 (kırk sekiz) saat içerisinde bildirmek zorundadır. Satıcı’nın işbu 48 (kırk sekiz) saat süre içerisinde herhangi bir yanıt vermemesi iade talebinin kabul edildiği anlamına gelecektir. Satıcı, VENDYGO tarafından Platform üzerinden ve/veya yazılı olarak bildirilecek süre içerisinde ürünleri incelemeye alıp almama kararını VENDYGO’ ya iletecektir. Satıcı’nın bu süre içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması iadeyi kabul ettiği anlamına gelecektir . Satıcı’nın ürünleri incelemeye alması halinde VENDYGO tarafından işbu maddede belirtilen yollarla bildirilecek süre içerisinde analizi sürecini (tamirat/onarım) sonuçlandıracaktır. VENDYGO işbu maddede belirtilen süreleri öncesinde bildirmek kaydıyla her zaman değiştirme hakkını saklı tutar.

4.1.10 "Üye"lerin, “Üyelik Hesabı”na girişte kullandıkları "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliğini münhasıran ve münferiden kendileri tarafından sağlaması, bizzat kendisinin kullanması gerekir. “Üye” aynı “kullanıcı adı” ve “şifre” bilgileri başkaca internet sitelerinin üyelik hesaplarına tanımlamamalı, başkaca internet sitelerinin üyelik hesaplına kayıtlı bulunan “kullanıcı adı” ve “şifre” bilgilerini VENDYGO “Üyelik Hesabı”na tanımlamamalıdır. “Üye” herhangi bir amaçla “kullanıcı adı” ve “şifre” bilgilerini, başka bir üye, şirket, üçüncü kişi ile, yazılımsal arayüz vb ile paylaşamaz. Bu konuda ihmal veya kusurlarından dolayı diğer Üye"lerin ve/veya “VENDYGO”  nun ve/veya üçüncü kişilerin ve/veya kendisinin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve manevi, doğrudan ve dolaylı her tür zararlardan “Üye” sorumlu olacaktır. VENDYGO’nun böyle bir durumda uğrayacağı zarar için Üye’ye rücu etme hakkı saklıdır. Dijital Mağaza Sahibi ve Alt Kullanıcısı’na ait hesap, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat “Üye”, tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin “Üye”, tarafından yetkilendirilmiş kişiler dışındaki bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle “Üye”, ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran “Üye” sorumlu olacaktır. “Üye”, Dijital Mağaza sahibi veya Alt Kullanıcı gibi, Sözleşme kapsamında belirli bir kullanıcı adı ve şifre ile Portal’a giriş yapan kişilere ait hesap bilgilerinin bir üçüncü kişi tarafından öğrenildiğine dair herhangi birinin şüphesinin bulunması halinde; “Üye” derhal durumu Portal yetkililerine bildirecektir.

4.1.11 “Üye”, her türlü reklam ve ilanın Platform’da yayınlanmasını sağlayacak gerekli teknik altyapının oluşturulması için VENDYGO ile tam iş birliği içinde olmayı ve bunun için gerekli her türlü belgeyi temin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. VENDYGO münhasıran kendi takdirinde olmak üzere Satıcı’nın Platform’daki herhangi bir ürününü sebep göstermeksizin satışa kapatma hak ve yetkisine sahiptir.

4.1.12 VENDYGO tarafından “Üye” için hazırlanan raporları ve benzeri içerikleri, müşterileri dışında kimseyle paylaşamaz, rapor içeriğinde herhangi bir değişiklik yapamaz, satamaz, rapordan kısmen alıntı yapamaz, rapordan türetilmiş çalışmalar yapamaz, aksi yönde hareket ettiğinin tespit edilmesi halinde; VENDYGO tarafından üyeliği durdurulabilir ya da başkaca yaptırım uygulanabilir. Rapor içeriğini konusunda VENDYGO’ nun herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını peşinen kabul ve taahhüt etmektedir.

4.1.13 “Üye”nin “Portal” veya “VENDYGO” sistemlerinin güvenliğini tehdit edebilecek ve/veya “Portal”, “VENDYGO” ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunması, “Portal”ın ve “Portal”a ait diğer yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların “Portal”dan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, bu sonuçları verecek şekilde sisteme veya “Portal”’a orantısız yük bindirmesi; “Portal”’ın kaynak kodlarına veya “VENDYGO”’nun sistemlerine yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması, “Portal”’ın çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya bunlara sair surette müdahale etmesi, “VENDYGO” sunucularına erişim sağlamaya çalışılması kesinlikle yasaktır.

4.1.14 “Üye", VENDYGO’ nun yazılı onayı olmadan işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni veya bu “Üyelik Sözleşmesi”nin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

“Üye”, Portal’da yayınladığı tüm ilanlarla ve içeriklerle bağlıdır ve bunlardan kaynaklanan tüm taahhütlerinden sorumlu olacaktır. VENDYGO, “Üye”’nin faaliyetlerinin işbu Sözleşme koşullarına ve Portal’da beyan edilen kural ve şartlara uymaması, mevzuata aykırılık teşkil etmesi, hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi, üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması sebebiyle, “Üye”’ye herhangi bir ön ihtarda bulunmadan ilgili ilanların yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir, üyeliği askıya alabilir veya üyeliğe son verebilir ve işbu Sözleşmeyi tazminatsız olarak tek taraflı olarak feshedebilir, “Üye”nin ürün/hizmet satışını sona erdirebilir. “Üye” böyle bir durumda VENDYGO’ dan herhangi bir ücret ve sair tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde hükmüne aykırılık halinde, VENDYGO’ nun herhangi bir ihtarda bulunmaksızın Üyelik Sözleşmesi’ni istediği zaman tek taraflı fesih haklı saklıdır.

 

VENDYGO’NUN DA BAZI HAK VE SORUMLULUKLARI VAR MI?

 

  1.  “VENDYGO”’nun Hak ve Yükümlülükleri

4.2.1"VENDYGO", işbu “Üyelik Sözleşmesi”nde bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili “Portal”da belirtilen açıklamalar ve işbu “Üyelik Sözleşmesi”nde belirtilen koşullar dâhilinde yerine getirmeyi, işbu “Üyelik Sözleşmesi” kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; “VENDYGO” her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.

4.2.2 “VENDYGO”, “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da “Üye” olma aşamasında talep edilen ad-soyad/ticari unvan, telefon numarası, e-posta adresi, adres, işletme türü gibi bilgileri; yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen koşullara tabi şekilde ve gerektiğinde ek onayları ve açık rızaları almak suretiyle, sms, e-posta, site içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetleri, araştırma, pazarlama faaliyetleri ve istatistikî analizler yapmak amacıyla veya gerektiğinde “Üye” ile temas kurmak, süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için kullanabilir, “VENDYGO”nun işbirliği içinde olduğu firmalara aktarabilir, bu firmalar tarafından işlenebilir ve kullanılabilir.

4.2.3 "VENDYGO", "Portal"ın işleyişine, hukuka, mevzuata, başkalarının haklarına, “Üyelik Sözleşmesi” koşullarına, kişisel verilerin korunmasına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; "VENDYGO" bu mesajı giren "Üye"nin üyeliğine herhangi bir bildirim yapmadan son verebilir. VENDYGO, mevzuatta meydana gelen değişikliklere bağlı olarak “Üye”ye ek yükümlülükler getirebilir, söz konusu yükümlülükler “Portal”da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

4.2.4 "VENDYGO", 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında ve bu Kanun doğrultusunda "Yer Sağlayıcı" olarak faaliyet göstermektedir. VENDYGO”yu Sözleşme’nin ifası sonucunda kendisi tarafından belirli sonuçların üretileceğini garanti etmemektedir. “VENDYGO”, fikri mülkiyet haklarının ihlali, ilan içeriklerinin doğruluğu dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere; “Portal”ın kullanılması ile bağlantılı herhangi bir beyan ve taahhütte bulunmamaktadır. VENDYGO ayrıca bakım, onarım çalışmaları, teknik aksaklıklar dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir sebepten ötürü Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin geç verilmesi, kesintiye uğraması veya hizmetin verilmesi ile ilgili “VENDYGO” herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.

4.2.5 “Üye” ve VENDYGO Üye Yönetim Panelindeki Kategori Bazlı Komisyon Oran Listesinde yer alan ücret ve ödeme koşullarında anlaşmışlardır. VENDYGO’da ilan edilen ücret ve ödeme koşullarında VENDYGO her zaman değişiklik yapabilecek olup, yapılacak değişikliklere ilişkin gerekli duyurular VENDYGO tarafından “Satıcı”ya/ “Üye’ye yapılacaktır. Ancak Satıcı Yönetim Panelindeki Kategori Bazlı Komisyon Oran Listesinde belirtilmeyen ürün gruplarına ilişkin ücret ve ödeme koşullarını kendi sayfasında görebilecektir. Bu ücret ve ödeme koşulları değişkenlik gösterebilecek olup “Satıcı”nın ürün satışı için “Üye Sayfası”nda fiyat girişi gerçekleştirdiği anda yayında olan ücret ve ödeme koşulları geçerli olacaktır. “Satıcı” hizmetlerden ancak VENDYGO’da beyan edilen söz konusu ücretleri yine VENDYGO’da beyan edilen söz konusu ödeme koşulları ve araçları ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi karşılığında faydalanabilecektir. VENDYGO, Portal’da yer alan diğer “Hizmetler”le ilgili olarak istediği takdirde ücret belirleyebilir; böyle bir durumda “Üyeénin bu “Hizmet”lerden faydalanması ücretin tam ve eksiksiz olarak ödenmesi koşuluna bağlıdır. Uygulamalarla ilgili ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri VENDYGO’nun ilgili bölümlerinde ilan edilecektir.

 

4.2.6 VENDYGO tarafından sağlanan; VENDYGO GÜVENLİ ÖDEME (VENDYPAY) sistemi ile yapılan alışverişlerde, VENDYGO “Kategori Bazlı Komisyon Oran Listesi (EK-1)” ücret ve ödeme koşullarına göre “Satıcı” taraftan hizmet komisyon tahsilatı yapar.

VENDYGO tarafından, VENDYGO GÜVENLİ ÖDEME (VENDYPAY) sistemi hizmeti için “Satıcı”dan / “Üye”den alınan hizmet komisyonu ücretlerinde, ilgili satışın “Alıcı” tarafından iptal edilmesi halinde bu satış işlemi için VENDYGO tarafından “Satıcı”dan alınan hizmet komisyonu ücreti “Satıcı”ya iade edilir.

4.2.7 ”VENDYGO” Portal’ı ve “Hizmetler”i; “Olduğu Gibi” sağlamakta olup, “Portal” ve “Hizmetler”in hatasız, kusursuz, kesintisiz, mükemmel olduğu veya “Üye”nin kendine özel ihtiyaçlarını karşılayacağı şeklinde bir iddia veya taahhütte bulunmamaktadır. “VENDYGO” “Portal” üzerinde her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalar yapabilir ve “Üye” Portal’ı ve “Hizmetler”i kullanmaya devam ettiği sürece, “Portal”i ve “Hizmetler”i kullandığı haliyle (“Olduğu Gibi”) kabul etmiş sayılır. “VENDYGO”: (i)“Üye”’nin “Portal” ve “Hizmetler”i kullanması, kullanmaması, yanlış kullanması veya “Üye”nin “Üyelik Sözleşmesi”nde belirtilen taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmemesinden; (ii) tüm donanım, sistem yazılımı/diğer yazılımlar ve ağ ilişkili işlevden ve bu nedenle ortaya çıkacak arızalardan; (iii) iletişim ağı (network), internet bağlantısı, bağlantı hatalarından; (iv)“Portal” üzerinde gerçekleştirilecek her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalar sonucunda oluşabilecek hata ve arızalardan; (v) voltaj dalgalanmalarından, batarya ve elektrik kesilmelerinden, virüs bulaşmasından ve benzeri faktörlerden; (vi) işletim sistemi uyumsuzluklarından; (vii) yukarıda sayılanlarla sınırlı olmaksızın “Üye”nin “ Dijital Mağaza”sını ve/veya “Portal”ı kullanmasını engelleyen uyumsuzlukların veya hataların ortaya çıkmasından kaynaklanan doğrudan veya dolaylı zararlardan, her türlü kar kaybı, veri kaybı, iş kaybı, itibar kaybı, beklenen tasarrufun kaybı, işin kesintiye uğraması gibi her türlü maddi, manevi ve mali zararlardan, bu kapsamda “Üye” veya üçüncü bir tarafça yapılabilecek tazminat taleplerinden sorumlu değildir.

4.2.8 "VENDYGO"nun üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu linkler "Üye"ler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle "VENDYGO" tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde doğrulama beyanı veya garanti niteliği taşımamaktadır. "Portal" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "VENDYGO"nun herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.2.9 VENDYGO, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde “Üye”nin kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır. Bu bilgiler “Üye”ler arasında  çıkan uyuşmazlıklarda diğer “Kullanıcı”ları / “Üye”leri yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsamla sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer “Kullanıcı”lara / “Üye”lere iletilebilecektir.

          “Satıcı”, VENDYGO aleyhine dava, tüketici şikayeti, savcılık soruşturması ve icra takibi de dahil olmak üzere herhangi bir yasal takibin başlatılması veya bankalardan, bakanlıklardan,adli veya idari makamlardan, emniyet müdürlüklerinden ve diğer tüm sair özel kuruluş ya da kamu kuruluşları tarafından herhangi bir bilgi veya belgenin talep edilmesi halinde VENDYGO’nun kendini savunması veya talep edilen bilgi ya da belgeleri sunması için gereken tüm bilgi ve belgeleri derhal temin edecektir. “Satıcı” tarafından talep edilen süre içerisinde VENDYGO’ya temin edilmeyen bilgi ve belgeler nedeniyle doğacak her türlü zarar ve/veya ceza “Satıcı / Üye ”ye yansıtılacaktır.

4.2.10 “Üye”nin başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının yahut yanıltıcı ve kötü maksatlı olduğunun tespit edilmesi, üyelik başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun önceden reddedilmiş olması, üyeliğinin devam ettiği süreçte “Üye” hakkında şikâyetler veya olumsuz yorumlar alınması ve benzeri sebeplerle; “VENDYGO” herhangi bir bildirimde bulunmadan, herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın işbu sözleşmeyi feshederek “Üye”nin üyeliğine statüsüne son verebilir. Üyeliğe son verme işleminden önce “VENDYGO” yetkilileri tarafından gerekli incelemelerin yapılabilmesi için “VENDYGO” Dijital Mağaza’nın kapatılması da dahil uygun gördüğü tedbirleri uygulayabilir. Üyelik ilişkisinin durdurulması, sona ermesi, askıya alınması yahut Sözleşme’nin herhangi bir sebeple feshedilmesinin ardından “VENDYGO”, kendi takdirine bağlı olarak, “Üye”nin Portal üzerinden paylaşmış olduğu içerikler veya diğer paylaşımların akıbeti konusunda münhasıran karar verme yetkisine sahiptir.

4.2.11 "VENDYGO"nun, "VENDYGO" çalışanlarının ve yöneticilerinin, “Portal”da “Üye”ler ve “Kullanıcı”lar tarafından sağlanan içeriklerin hukuka uygun olup olmadığını, gerçekliğini, doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır.

4.2.12 "VENDYGO", ilan sayfaları da dahil olmak üzere “Portal”da reklam alanı olarak belirleyeceği tüm alanlarda kendisinin ya da müşterilerinin reklamını yayınlayabilir.

4.2.13 VENDYGO sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirebilir; Üye’lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri Üye’ler, Kullanıcı’lar ve Alt Kullanıcı’lar da dahil olmlak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilir ve silebilir, Üye’lerin VENDYGO’ ya yüklediği içerikleri ve Üye’ler arasında VENDYGO üzerinden gerçekleştirilen mesajlaşma da dahil olmak üzere; iletişimi her zaman izleyebilir, kontrol edebilir ve bu iletişimi saklayabilir. “Üye” VENDYGO üzerinden gerçekleştirdiği tüm iletişimi VENDYGO üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler doğrultusunda gerçekleştirdiğini ve bu iletişimi özel iletişim amacıyla veya başka amaçlarla kullanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2.14 VENDYGO tarafından her zaman “Portal”de çeşitli “Hizmet”lerin ücretsiz veya indirimli olarak sunulması imkanı bulunmakta olup, VENDYGO her zaman söz konusu indirimli ya da ücretsiz “Hizmet” sunumundan tek taraflı olarak vazgeçip, “Hizmet”i ücretli ya da tam ücretli olarak sunmaya başlayabilir.

4.2.15 Satıcı, mevzuattaki aksine hükümler saklı kalmak kaydıyla, Alıcı’nın Platform’dan satın aldığı ürünleri 15 (on beş) gün içeri sinde herhangi bir sebep öne sürmeksizin cayma hakkını kullanarak iade edebileceğini, böyle bir durumda Alıcı’nın 7 (yedi) güne kadar ürünü kargoya verme hakkının olduğunu, cayma hakkı nedeniyle kendisine gönderilen ürünleri iade almayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

 4.2.16 Satıcı’nın işbu Sözleşme ve/veya eklerindeki herhangi bir yükümlülüğünü tam ve/veya hiç yerine getirememesi halinde VENDYGO uğradığı her türlü zararın tazminini talep etme hakkına sahiptir. VENDYGO bu bedelleri Satıcı’nın herhangi bir alacağından mahsup edebilecektir.

 

 1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

“Portal” dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu “Portal”ın Veritabanı", "VENDYGO Arayüzü", uygulamaları, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer tüm kod elemanları  "VENDYGO"nun telif haklarına tabi çalışmaları” olarak ;"VENDYGO"ya aittir.

"Üye"ler, "VENDYGO" hizmetlerini, bilgilerini ve "VENDYGO"’nun fikri haklarına ve telif haklarına tabi çalışmalarını satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "VENDYGO"’nun hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Portal Kullanım Koşulları" dâhilinde "VENDYGO" tarafından açıkça izin verilen durumlar haricinde "VENDYGO"’nun telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

 1. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

VENDYGO, İşbu “Üyelik Sözleşmesi’ndeki herhangi bir maddeyi Platform üzerinden ilan ederek değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, mevcut hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şu kadar ki bu değişiklikleri kabul etmemesi halinde “Üye” 15 (on beş) gün önceden yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla işbu “Üyelik Sözleşmesi’ni her hangi bir tazminat ödemeksizin feshetme hakkına sahiptir.

İşbu “Üyelik Sözleşmesi”, "Üye"nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

 

 1. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Taraflar işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmayacaklardır. Bu ve bunun gibi durumlar, “VENDYGO” için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için VENDYGO’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilmeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, salgın hastalık, isyan, savaş, grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Tarafların makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen, kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır.

 

 1. GİZLİLİK

8.1 Taraflar’a ait her türlü mali tablo, rapor, finansal ve hukuksal bilgiler, marka, üyelik bilgileri, ticari sır yada diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü bilgi, söz konusu ticari ilişki esnasında tarafların ve çalışanlarının öğrenecekleri yazılı ve/veya s özlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler, müşteri ve piyasa bilgileri ve diğer bilgi ve veriler “Gizli Bilgi” olarak kabul edilir. İşbu Sözleşme ihlal edilmeksizin hukuki ve meşru yollarla genel kamunun bilgisi dâhilinde olan ve tarafların gizli olmadığını açıkça ve yazılı olarak belirttiği bilgiler Gizli Bilgi kapsamında değerlendirilmeyecektir. Taraflar yürürlükte olan bir kanun veya diğer düzenleme ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı veya idari emir gereğince bu bilgileri açıklayabilir. Bu durumda birbirlerine bu hususta derhal ve her halde 2 (iki) iş günü içerisinde bilgi vereceklerdir. Taraflar bu madde kapsamında değerlendirilebilecek her türlü bilgi ve veriyi korumayı, her ne suretle olursa olsun 3. Kişilerle doğrudan/dolaylı olarak paylaşmamayı ve ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı taahhüt ederler.

8.2 “Üye”, “VENDYGO” üyeliği ve/veya yayınladığı ilanlar nedeniyle alenileşmiş olan kişisel verilerinin Google veya diğer arama motorları veya benzer verileri listeleyen sistemler tarafından kaydedilmesi, işlenmesi, arama sonuçlarında çıkarılması gibi durumlar için “VENDYGO”nun herhangi bir dahlinin, katkısının olmadığını ve kişisel verilerinin listelemek ve depolamak veya sair yöntemlerle aramaya mahsus yapılandırılmış sistemlerde herhangi bir şekil ve surette işlenmesi veya aktarılmasından dolayı “VENDYGO”’nun herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, veri sahibi olarak yapacağı başvuru taleplerini başta listelemeyle ilgili süreçlerde veri sorumlusu sıfatını haiz olan Google olmak üzere diğer arama motorları veya arama sistemleri, listeleme ve depolama sistemleri işleten veri sorumlusu gerçek ve/veya tüzel kişilere yöneltmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.3 "Üye”, “Portal” dahilinde eriştiği bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden “Üye"nin veya “VENDYGO”’nun ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlü olup, elde ettiği Kullanıcılar’a /Üye’lere veya üçüncü kişilere ait Kişisel Verilerin korunmasından, işlenmesinden, aktarılmasından ve KVKK kapsamındaki tüm yükümlülüklerden kendisinin sorumlu olduğunu, “VENDYGO”nun kendi sistemlerinde internet sitesinin kullanımı için zorunlu olarak topladığı kişisel veriler dışındaki hiçbir kişisel veri için KVKK kapsamında herhangi bir yükümlülüğünün ve sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. “Üye”, kişisel verilerin korunması yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi veya kişisel verileri işlemesi, aktarması veya sair surette bir işleme konu etmesi ve bu kullanımın bir ihlal meydana getirmesi durumunda; Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun veya idari makamların veya mahkemelerin kişisel verilerle ilgili olarak verdikleri kararlar neticesinde “VENDYGO”’nun bir zarara uğraması durumunda; bu zararı ilk talepte nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.4 “Üye” ilan verirken veya “VENDYGO” Portal’ı kullandığı esnada özel nitelikli kişisel verilerini ifşa etmeyeceğini, ifşa etmesi durumunda ise bu verilerin işlenmesiyle ilgili olarak “VENDYGO”’nun herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.5 Kurumsal üye müşterilerinden toplamış olduğu verilerin işlenmesinden, aktarılmasından 6698 sayılı Kanun uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla sorumlu olup, “VENDYGO”’in bu konuda herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, Kanun kapsamında alınması gereken güvenlik önlemlerinden ve diğer tüm yükümlülüklerden kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.6 Taraflar, zorunlu hallerde ve işin doğası gereği çalışanlarına ve danışmanlarına bu bilgileri vermeleri halinde bilginin gizliliği hususunda da çalışanlarını ve danışmanlarını da uyarmak yükümlülüğündedir. Aksi takdirde Taraflar, çalışanlarının ve danışmanlarının işbu Sözleşme yükümlülüklerine aykırı davranmaları halinde doğrudan sorumlu olacaklarını gayrikabili rücu peşinen kabul ve taahhüt ederler. İşbu madde, Sözleşme süresi sona erdiğinde dahi Taraflar arasında geçerli olmaya devam edecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Üye veri işleyen sıfatı ile VENDYGO ile paylaşabileceği/transfer edebileceği ve/veya işbu Sözleşme uyarınca işleyebileceği her hangi bir kişisel verinin, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin tüm eylemlerin/işlemlerin her zaman yürürlükte bulunan ilgili kanun ve düzenlemeler ile ileride yürürlüğe girebilecek olan kişisel verilerin korunması alanındaki her türlü mevzuata ve bunlarda yapılacak değişikliklere uygun olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ ve DEVİR YASAĞI

          VENDYGO, işbu Sözleşme’deki herhangi bir maddeyi Platform üzerinden ilan ederek değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şu kadar ki bu değişiklikleri kabul etmemesi halinde Satıcı 15 (on beş) gün önceden yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla işbu Sözleşme’yi her hangi bir tazminat ödemeksizin feshetme hakkına sahiptir.

Satıcı, işbu Sözleşme’den doğan haklarını, menfaatlerini veya yükümlülüklerini VENDYGO’nun yazılı izni olmaksızın, hiçbir şekilde üçüncü kişilere devir veya temlik edemez. VENDYGO’nun yazılı izni olmaksızın yapılan temlik veya devir işlemi geçersiz olacaktır.

 

 

 1. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERME

İşbu sözleşme, Üye tarafından elektronik ortamda onaylanmasıyla ve / veya kağıt üzerinde imzalanmasıyla yürürlüğe girecek olup, yürürlük tarihinden itibaren belirsiz süreli olarak geçerli olacaktır.

 1. HUKUK VE YETKİ

İşbu Sözleşme’nin yorumlanmasında ve uygulanmasında Türkiye Cumhuriyeti Hukuku geçerli olacaktır.   İşbu Sözleşme’den doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 1. VENDYGO KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

Satıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda VENDYGO’nun resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. BÜTÜNLÜK

İşbu Sözleşme ekleriyle birlikte bir bütün teşkil etmekte olup; Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaz olması, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

 1. BİLDİRİM

Üye ile “VENDYGO”’ya kayıt olurken bildirdikleri e-posta adresi vasıtasıyla veya “VENDYGO”’da yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kuracaktır. E-posta ile yapılan iletişim, yazılı iletişimin yerini tutar. E-posta adresini güncel tutmak  ve “Portal”’i bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek “Üye” sorumluluğundadır.

“Türk Ticaret Kanunu” uyarınca tacirler arasında yapılacak bildirimler Türk Ticaret Kanunu madde 18’de belirtilen usule göre yapılacaktır. “Satıcı” / “Üye” fiziki adresinde meydana gelen değişiklikleri 3(üç) iş gününde VENDYGO’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu ihbar yapılmadığı takdirde, “Satıcı” / “Üye” ‘nin mevcut adresine gönderilen tebligatlar, hukuken geçerli bir tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır.

 1. YÜRÜRLÜLÜK

16 (on altı) maddeden ve 2 (iki) ekten ibaret bu işbu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Satıcı tarafından ıslak imza ve/veya el elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve onaylandığı tarihte geçerli olacak şekilde yürürlüğe girmiştir. Ekler işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır.

 

 

EKLER

Ek-1 Kategori Bazlı Komisyon Oran Listesi

Ek-2 Yasaklı Ürünler Listesi